There was an error in this gadget

Saturday, 11 June 2011

Pencemaran Suatu Definisi ...

Perkataan pencemaran memberikan pelbagai maksud dan definisi mengikut  tafsiran ahli geografi. Kita boleh menerima pakai apa jua maksud ataupun definisi yang diberikan kerana ia tidak menyalahi dari segi undang-undang mana-mana negara di dunia ini.

Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pencemaran bermaksud apa-apa perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, kimia, biologi, dan radioaktif di mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan sehingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah, menyebabkan sesuatu keadaan berbahaya atau kebajikan awam atau kepada kehidupan, binatang, tumbuhan atau menyebabkan perlanggaran terhadap apa-apa syarat, had atau sekatan yang dikenakan ke atas sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawah akta ini.
Dengan kata lain, pencemaran adalah sesuatu perkara yang dilakukan melebihi had yang dibenarkan dan boleh dikenakan tindakan untuk mengatasi dan mengawal perkara tersebut. Sila buat rujukan dari sumber-sumber lain untuk mendapatkan maksud bagi pencemaran. Diharapkan maklumat ini dapat membantu anda semua dalam memahami konsep pencemaran dengan lebih jelas lagi.

Tuesday, 7 June 2011

Udara : Kepentingannya kepada manusia dan juga alam ...

Udara adalah satu keperluan hidup. Udara yang bersih menjamin suasana kehidupan yang lebih selesa. Kita mampu hidup selama beberapa minggu tanpa makanan. Kita juga mampu hidup tanpa air selama beberapa hari tetapi kita akan mati dalam tempoh 4 minit tanpa udara. Dalam dunia yang semakin moden dan tercemar ini, kita bukan sahaja memerlukan udara tetapi udara yang bersih untuk terus hidup. Secara umumnya, kualiti udara boleh dikategorikan kepada 2 iaitu udara bersih dan udara tercemar. 

Udara bersih wujud secara semulajadi. Udara bersih adalah sangat penting ke arah kualiti hidup yang lebih baik untuk manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Udara tercemar pula adalah campuran udara bersih dengan bahan bergas ataupun partikel yang dibebaskan ke atmosfera oleh pelbagai aktiviti. 

Pelepasan dari kenderaan bermotor, perindustrian, pembakaran terbuka bahan buangan dan lain-lain aktiviti manusia menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Tahap pencemaran udara yang umum terutama di kawasan bandar akan menjejaskan kesihatan manusia, haiwan, tumbuhan, bangunan dan sebagainya. Kemerosotan kualiti udara ini berpunca dari bahan pencemar yang dilepaskan ke udara secara terus ataupun melalui tindakan kimia.

Udara tercemar menyebabkan gangguan kepada kesihatan manusia terutama sekali kepada sistem pernafasan yang akan mengakibatkan gangguan pada paru-paru dan jantung, batuk kering atau lelah dan juga boleh membawa kepada ancaman kanser. 

Penyelesaian kepada isu pencemaran udara telah tersedia untuk diaplikasikan tetapi ia memerlukan komitmen semua pihak yang terlibat. Dalam erti kata lain, penyelesaian secara teknikal sahaja seperti penggunaan air filter di kilang-kilang atau catalytic converter dalam kereta adalah tidak mencukupi. Kita memerlukan perubahan dalam perancangan seperti mempromosikan pengangkutan awam ke arah pembangunan bandar yang mengamalkan prinsip pengurangan penggunaan kenderaan bermotor. Kita memerlukan perubahan dalam sistem pengangkutan bagi mengelakkan penggunaan kereta yang terlalu kerap. Tahukah anda bahawa kenderaan bermotor menyumbang kepada sekurang-kurangnya 60 - 70% kadar pencemaran udara di bandar-bandar utama.

Masyarakat hari ini telah mula sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar dan kesedaran ini perlulah dipertingkatkan di setiap peringkat umur khasnya di kalangan generasi baru. Masyarakat perlu sedar mengenai tanggungjawab bersama dalam memelihara kualiti udara. Untuk bacaan dan maklumat lanjut sila lawati link berikut Jabatan Alam Sekitar

Wednesday, 1 June 2011

Tanah Runtuh - Mengapa Ia Berlaku ?

Kejadian tanah runtuh yang terawal direkodkan di Malaysia ialah pada 17 Disember 1919 yang dilaporkan di Bukit Tunggal, Ipoh. Kejadian tersebut telah meragut 12 nyawa apabila ketulan blok batu kapur telah menghempap sebuah rumah. Bagaimanapun, tragedi terbesar dalam sejarah Malaysia dari segi jumlah kehilangan nyawa adalah pada 11 Disember 1993 di Hulu Kelang, Selangor apabila Kondominium Highlands Tower tumbang akibat berlakunya tanah runtuh bersebelahan dengan kondominium tersebut. Kejadian tersebut telah meragut nyawa 48 orang. Tahun 2011 juga telah mencatatkan peristiwa duka apabila runtuhan tanah telah menghempap dan menimbus Rumah Anak Yatim Al Taqwa di Kajang selangor. Dalam kejadian tersebut seramai 25 orang dilaporkan telah tertimbus hidup-hidup dengan 9 nyawa telah dapat diselamatkan manakala 16 yang lain telah terkorban.

Apakah itu tanah runtuh ? Tanah runtuh merupakan pergerakan tanih, batuan serta bahan yang membentuk sesuatu cerun di bawah pengaruh graviti bumi. Ia merupakan satu proses semulajadi serta akibat daripada aktiviti manusia. Ia berlaku dalam berbagai saiz, jenis dan frekuensi. Terdapat 2 faktor penyebab kepada berlakunya kejadian tanah runtuh. 
Faktor luaran terdiri daripada :
 1. kegiatan penambahan kecerunan cerun atau peninggian cerun yang disebabkan oleh hakisan seperti hakisan tepi sungai dan juga daripada aktiviti manusia yang memotong cerun bukit. 
 2. Ketiadaan sokongan pada cerun seperti hakisan di tepi sungai yang mengurangkan sokongan ataupun kaedah pembinaan yang memotong cerun yang terlalu curam. 
 3. Penambahan beban seperti binaan rumah di atas cerun.
Faktor dalaman pula terdiri daripada  : 
 1. proses luluhawa terutamanya di kawasan tropika seperti Malaysia di mana ia akan melemahkan bahan cerun dan mengurangkan keupayaannya untuk menahan pergerakan akibat tarikan graviti bumi. 
 2. Kehilangan tumbuhan akan mengurangkan kesan pengikatan akar pokok pada tanah dan seterusnya mengurangkan kestabilan cerun. 
 3. Tanah menjadi tepu akibat daripada kehilangan tumbuhan atau penambahan air larian hujan akibat daripada aktiviti pembangunan.
Antara kawasan-kawasan di Malaysia yang berisiko mengalami tanah runtuh adalah di Hulu Kelang, Bukit Lanjan dan Hulu Gombak, Selangor. Manakala di negeri Pahang pula, kawasan-kawasan di Genting Sempah, Bukit Tinggi, Frasers Hill dan Cameron Highlands telah dikenalpasti sebagai kawasan bom jangka ini.

Potensi berlakunya tanah runtuh boleh dikurangkan dengan beberapa kaedah seperti :
 1. mengurangkan sudut cerun dan menggunakan teres bertingkat. 
 2. Tempat air bertakung atau lubang yang boleh menakung air di atas cerun hendaklah dielakkan kerana iar boleh meresap masuk ke dalam jasad cerun dan sekaligus mengurangkan kestabilan cerun. 
 3. Memasang sistem perparitan yang sesuai untuk mengalirkan air daripada tepi cerun. 
 4. Mengurangkan beban di atas cerun dengan memindahkan tanah atau batuan di atas cerun. 
 5. Memasang struktur sokongan seperti soil nail , buttress wall dan sebagainya di kaki cerun yang berpotensi untuk berlakunya tanah runtuh. 
 6. Melakukan penyeliaan dan pemantauan secara berterusan dengan memeriksa struktur cerun dari masa ke semasa.

Fikirkanlah. Apakah peranan kita dalam menangani masalah ini ? Setiap individu bertanggungjawab untuk memastikan kejadian seperti ini tidak akan berlaku lagi di masa akan datang.

Tuesday, 31 May 2011

Petempatan : Pengertian Dan Konsep

Pusat Kajian Petempatan Manusia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu telah mendefinisikan petempatan  sebagai suatu kawasan tempat berlangsungnya aktiviti manusia secara berorganisasi. Menurut Dixiaodis, petempatan ialah suatu yang meliputi pusat dengan tempat kediaman, penghuni dan kawasan sekitar di mana penghuninya berinteraksi dalam tempoh masa yang agak panjang, jika tidak berkekalan.

Petempatan berubah dari masa ke semasa dan ia berkembang dari sebuah kediaman kecil di suatu kawasan terpencil hingga menjadi sebuah megalopolis. Ia mempunyai satu sistem tersendiri dari segi taburan, susunan, aturan, organisasi ruang, fungsi dan juga kegiatan ekonomi. Ia tidak hanya berlandaskan kepada sebuah negara sahaja malah dunia sebagai satu sistem yang amat kompleks di mana ia boleh dilihat dalam skala terkecil iaitu sebuah bilik di sebuah unit kediaman dengan satu penghuninya dan berkembang lalu bertukar menjadi kampung, pekan, bandar, daerah, negeri, negara dan dunia akhirnya.
Petempatan merupakan satu kombinasi yang bersepadu dengan pelbagai unsur seperti manusia fizikal, manusia ekonomi dan juga manusia sosial. Ia juga meliputi segala proses aktiviti manusia seperti tinggal di sesuatu tempat, bekerja, belajar, mendapatkan perkhidmatan kesihatan, budaya atau berekreasi di samping struktur fizikal sistem yang membantu kehidupan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan ialah kemudahan teknologi, persekitaran, kecenderungan dan minat pengkaji serta tren di kalangan bijak pandai. Kajian petempatan merupakan salah satu daripada cabang Geografi Manusia di mana ia bersaling kait dengan Geografi Ekonomi ( pengurusan sumber ), Geografi Politik ( unit politik dan pentadbiran ), Geografi Penduduk ( taburan dan kepadatan ), Geografi Sosial ( interaksi ) serta aspek perancangan ( corak taburannya ).

Saturday, 28 May 2011

PENGERTIAN TRANSPIRASI

            Transpirasi merupakan satu peristiwa di mana keluarnya wap air dari tubuh tumbuh-tumbuhan. Pada tumbuhan , peristiwa ini biasanya berkaitan dengan kehilangan air lewat stomata , kutikula dan juga lentisel.
          Transpirasi memberikan manfaat iaitu ia membantu penyerapan mineral dari tanah dan menghilangkan panas pada permukaan daun. Menurut Tibbits ( 1979 ) , penyerapan kalsium dan dan boron sangat dipengaruhi oleh kadar laju transpirasi. Apabila laju transpirasi rendah maka terjadinya defisiensi. Sebaliknya jika laju transpirasi tinggi maka terjadinya peningkatan kadar serapan mineral. Secara umumnya , penyerapan mineral dilakukan secara bersama dengan penyerapan air sehinggalah transpirasi tidak langsung membantu pengangkutan air ke seluruh tumbuhan. 

             Transpirasi adalah proses evaporasi atau pemeluwapan air dari tumbuhan termasuk gerakan air melalui seluruh kesatuan tanah-tumbuhan-atmosfera. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi adalah :
 1. cahaya
 2. suhu
 3. defisit tekanan wap air
 4. ketersediaan air
       Transpirasi membawa banyak pengertian dan adakalnya amat sukar untuk difahami.  Untuk maklumat lanjut , sila layari http://ms.wikipedia.org/wiki/transpirasi 

PENIPISAN LAPISAN OZON

              Lapisan ozon adalah suatu lapisan gas yang terbentuk di atmosfera kira-kira 20 hingga 25 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon berfungsi sebagai :
 1. melindungi bumi daripada sinaran ultra ungu
 2. menyerap dan membalikkan sinaran ultra ungu yang berlebihan ke angkasa
              Akibat daripada penipisan lapisan ozon , sinaran ultra ungu yang berlebihan akan memudaratkan kehidupan di bumi. Punca-punca utama berlakunya penipisan lapisan ozon adalah :
 1. pembebasan klorofluorokarbon atau juga dikenali sebagai CFC melalui gas penyejuk dalam peti sejuk dan penyaman udara dan juga melalui bahan semburan aerosol dalam penyembur racun serangga
 2. penambahan kandungan gas metana akibat penggunaan baja kimia yang berterusan
 3. pembebasan gas hidrogen dan nitrogen oksida akibat daripada letupan bom nuklear dan juga ujian senjata nuklear
 4. pembebasan gas nitrogen dioksida oleh kapal terbang supersonik
               Klorofluorokarbon ( CFC ) terdiri daripada klorin , fluorin dan karbon. Apabila CFC dibebaskan ke atmosfera , molekul klorin akan bertindak balas dengan ozon lalu menguraikan ozon dan membebaskan oksigen. Proses ini akan mengakibatkan lapisan ozon dinipiskan. Penipisan lapisan ozon membolehkan sinaran ultra ungu sampai terus ke permukaan bumi tanpa sebarang halangan. Kesan-kesan penipisan lapisan ozon ialah :
 1. menyebabkan penyakit kanser kulit , katarak mata , , sakit mata dan melemahkan sistem imunisasi badan manusia
 2. memusnahkan sel dan mikro organisma dalam tumbuhan dan juga haiwan
 3. merosakkan ekosistem lautan iaitu dengan menghalang plankton melakukan proses fotosintesis dan mengurangkan hasil hidupan laut
 4. merosakkan dan mengurangkan hasil tanaman
 5. peningkatan suhu , pencairan glasier dan banjir di kawasan rendah
             Ozon merupakan sebatian yang terdiri daripada tiga atom oksigen bagi setiap molekul. Ozon dijumpai oleh Christian Friedrich Schonbein pada tahun 1840. Secara semulajadi , ozon terbentuk melalui tindak balas cahaya ultra lembayung dengan atmosfera bumi lalu membentuk satu lapisan ozon pada ketinggian 50 km. 

      Jika anda masih tidak begitu pasti dan faham tentang lapisan ozon , anda bolehlah membuat rujukan dengan lebih lanjut lagi di http://ms.wikipedia.org/wiki/Lapisan ozon                                                                                                                                                                                                                          

UJI KEFAHAMAN ANDA DENGAN POP KUIZ 1 ....

            Wahai para pelajar sekalian , cuba uji tahap kefahaman anda tanpa merujuk kepada mana-mana sumber. Kemudian cuba bandingkan sama ada jawapan anda itu tepat atau tidak. Kali ini topiknya adalah Pengaruh Manusia Terhadap Alam Sekitar .  Selamat maju jaya saya ucapkan.

Soalan-soalannya  :
 1. Nyatakan 3 kegiatan manusia yang boleh menyebabkan berlakunya jerebu ?
 2. Berikan 3 kesan jerebu terhadap manusia.
 3. Apakah gas-gas yang terlepas ke udara dan membentuk hujan asid ?
 4. Nyatakan 3 kesan hujan asid terhadap alam sekitar.
 5. Apakah fungsi lapisan ozon ?
 6. Nyatakan 2 kesan terhadap manusia jika menerima sinaran ultra ungu yang berlebihan.
 7. Apakah itu pulau haba ?
 8. Nyatakan 3 ciri bandar yang menyebabkannya menyerap haba.
 9. Nyatakan 4 jenis gas rumah hijau.
 10. Apakah kegiatan manusia yang boleh meningkatkan kandungan karbon dioksida di atmosfera ?
 11. Senaraikan 3 kesan peningkatan suhu Bumi.
 12. Nyatakan masalah utama akibat kemarau.

APAKAH ITU HUJAN ASID?

            Hujan asid merupakan fenomena di mana hujan yang turun mengandungi kandungan asid yang lemah dengan nilai pHnya kurang daripada 5.6. Hujan asid berlaku apabila udara di sesebuah kawasan tercemar dengan teruk terutamanya di kawasan perindustrian. Akibat daripada pembakaran bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum oleh kenderaan , stesen jana kuasa terma serta kilang , gas-gas seperti sulfur dioksida , karbon dioksida dan nitrogen oksida telah dibebaskan ke atmosfera.

              Gas-gas yang terbentuk ini akan bertindak balas dengan wap air dan membentuk asid lemah. Wap-wap air yang berasid lemah ini akan bertukar menjadi titisan-titisan air yang akhirnya membentuk hujan dan turun semula ke permukaan Bumi sebagai hujan asid.
               Hujan asid ini akan memberikan kesan seperti  :
 1. memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman
 2. menghakis ukiran bersejarah di bangunan lama
 3. menyebabkan kepupusan hidupan air
 4. menjejaskan kualiti air
 5. mengancam kesihatan manusia seperti sakit dada , sakit buah pinggang dan penyakit Alzheimer

JEREBU ... APAKAH PERANAN KITA ?

       Jerebu berlaku apabila terdapatnya banyak debu , abu , asap , habuk dan bahan pencemar lain yang terapung atau terampai di atmosfera berhampiran dengan Bumi. Jerebu sering berlaku di kawasan bandar dan perindustrian kerana kawasan tersebut mengeluarkan bahan pencemar yang berlebihan seperti gas karbon monoksida dan sulfur dioksida ke atmosfera.

          Jerebu berpunca daripada pembakaran jerami padi , pembakaran terbuka , pelepasan asap daripada kenderaan bermotor dan kilang , pembakaran bahan api fosil serta pembakaran hutan. Negara kita telah mengalami keadaan jerebu yang teruk pada tahun 1990 . 1994 dan 1997 akibat daripada pembakaran hutan di negara jiran. Jerebu biasanya berlaku apabila hujan tidak turun dalam jangka waktu yang agak lama.

           Jerebu memberikan kesan buruk terhadap manusia seperti :
 1. mengurangkan jarak penglihatan sehingga kurang daripada 1 km kerana bahan pencemar telah membiaskan pancaran cahaya matahari dan juga memendekkan jarak penglihatan
 2. menjejaskan kesihatan manusia seperti :
 • kesukaran bernafas
 • penyakit asma
 • sakit mata ( mata terasa pedih dan berair )
 • radang paru-paru
 • sakit dada
 • kulit merengsa dan terasa gatal 
     Jerebu  ditentukan dengan menggunakan Indeks Pencemaran Udara ( IPU ) yang merupakan salah satu kaedah untuk kita mengetahui tahap teruknya jerebu. IPU melibatkan proses pengukuran kuantiti zarah atau partikel halus merbahaya seperti karbon monoksida , sulfur dioksida , nitrogen dioksida dan ozon. Pengelasan tahap kualiti udara mengikut IPU adalah seperti berikut  : 

                               NILAI IPU                         KUALITI UDARA
                                   0 - 50                                    Baik
                                 51 - 100                                 Sederhana
                               101 - 200                                 Tidak Sihat
                               201 - 300                                Sangat Tidak Sihat
                               301 - 400                                Berbahaya
                               401 - 500                                Sangat Berbahaya
                               Lebih 501                                 Darurat 

          Cuba kita renungkan sejenak , adakah kita juga bertindak penyumbang kepada keadaan jerebu ini ?  Marilah kita bersama-sama memelihara alam sekitar agar kita dapat hidup dengan selesa dan selamat.